De kosten voor de dienstverlening worden uitgesplitst in twee groepen: de kantoor- en gerechtskosten enerzijds, het ereloon anderzijds.

De kosten betreffen de consultaties (€ 40,00), briefwisseling (€ 10,00/stuk), telefonie, kopies, etc. Bij een procedure voor een rechtbank horen bovendien gerechtskosten (rolrechten griffie, kosten van de gerechtsdeurwaarder, etc.).

Het ereloon dekt de uren die gepresteerd worden aan uw dossier en is vastgelegd op € 100,00/uur.

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Met ingang van 01.01.2014 wordt er 21% BTW aangerekend op de kosten van het kantoor en het ereloon.

A. Stijn Streuvelsstraat 6A, 8020 Oostkamp

T. 050/69.00.12 - F. 050/69.00.11

info@advocaatchristiaens.be

Kantoorrekening: BE89 0016 6165 7385

Derdenrekening : BE16 6301 5506 5774

BV ovv BVBA ADVOCATENKANTOOR CHRISTIAENS

Ondernemingsnummer: 0842.980.775