Strafrecht:

allerhande geschillen voor de correctionele rechtbank. Ook het stellen van burgerlijke partij namens een slachtoffer.

Wegverkeer:

dagvaarding voor de politierechtbank wegens snelheidsovertreding, rijden onder invloed (alcoholintoxicatie), dronkenschap, ongeval al dan niet met gewonden, etc.

Administratieve geschillen:

discussies met de federale of lokale overheden (provincie en gemeente), of hun verschillende agentschappen en organen.

Alle burgerlijke en familiale geschillen:

Handelsrecht:

A. Stijn Streuvelsstraat 6A, 8020 Oostkamp

T. 050/69.00.12 - F. 050/69.00.11

info@advocaatchristiaens.be

Kantoorrekening: BE89 0016 6165 7385

Derdenrekening : BE16 6301 5506 5774

BV ovv BVBA ADVOCATENKANTOOR CHRISTIAENS

Ondernemingsnummer: 0842.980.775